Bị tiểu són, tiểu nhiều lần trong ngày có sử dụng Ích Tiểu Vương được không? Đăng lúc: 14/08/2019 - 11:31
Hiện tượng tiểu són, đi tiểu nhiều lần trong ngày mặc dù không gây nguy hiểm gì nghiêm trọng nhưng có thể làm ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động thường ngày của bạn
Chia sẻ:
Đánh giá:

Nguyễn Quỳnh Trang
Vừa đặt hàng thành công
0974058xxx